Skip to content

nazywam się MATEUSZ ULDYNOWICZ
I JESTEM ADWOKATEM BEZ KRAWATA

PARTNERSTWO NA KAŻDYM ETAPIE WSPÓŁPRACY

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Obsługa prawna firm to tak złożone zagadnienie, że ciężko jest je wyczerpać w kilku punktach. Obecnie zdecydowana większość moich Klientów to przedsiębiorcy – zarówno freelancerzy – jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i małe czy średnie firmy. Niezależnie od tego, czy znajdują się na początku swojej drogi zawodowej, czy mają duże doświadczenie w biznesie, wszystkim pomagam z takim samym zaangażowaniem.

KLIENT INDYWIDUALNY

Mimo że większość moich Klientów jest przedsiębiorcami, nie ograniczam się jedynie do obsługi prawnej firm. Oprócz tego, świadczę również usługi prawne klientom indywidualnym. Każdy Klient jest dla mnie równie ważny. Tak samo mocno angażuję się w sprawy przedsiębiorców, jak i osób indywidualnych.ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

zakładanie działalności / spółki

- wsparcie w wyborze rodzaju spółki.
- zakładanie spółki z o.o., komandytowej, akcyjnej, komandytowo-akcyjnej itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

spory gospodarcze

- reprezentowanie w sporach między przedsiębiorcami (firmami),
- reprezentowanie w sporach o zapłatę (dochodzenie należności) itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

sporządzanie i opiniowanie umów

- sporządzanie umów o współpracy, sprzedaży, poufności,
- weryfikacja zgodności z prawem umów,
- analizowanie umów itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

przygotowywanie i opiniowanie dokumentów

- przygotowanie protokołów,
- przygotowanie regulaminów,
- przygotowanie uchwał,
- przygotowanie sprawozdań itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

odszkodowania

- dochodzenie odszkodowań,
- dochodzenie zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń,
- reprezentacja Klientów w procesach sądowych

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

dziedziczenie i przejęcia

- dziedziczenie udziałów w spółkach,
- sukcesja firmy rodzinnej,
- fuzje firm

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

windykacja należności

- windykacja należności na etapie przedsądowym oraz przed sądem
- reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

W trakcie swojej drogi zawodowej pomogłem setkom przedsiębiorców i osób indywidualnych

Moimi partnerami są zarówno podmioty gospodarcze, osoby indywidualne, jak i jednostki tzw. trzeciego sektora (stowarzyszenia i fundacje). Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną firm, ale świadczę także doradztwo prawne klientom indywidualnym.

Na co dzień prowadzę głównie sprawy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ale jeżeli potrzebujesz pomocy w innym zakresie – skontaktuj się ze mną, a z pewnością nie zostawię Cię w potrzebie.

Mateusz Uldynowicz

Zobacz, o czym piszę na swoim fanpage'u:

Niemal 80% małych i średnich przedsiębiorstw twierdzi, że pandemia “sprzyja” nieetycznym zachowaniom kontrahentów. Dla porównania - pół roku wcześniej w podobnym badaniu zwróciło na to uwagę “tylko” 25% MŚP. Nieterminowe płatności czy niedotrzymywanie terminów dostaw to tylko przykłady zjawisk, które występują obecnie zdecydowanie częściej niż kiedykolwiek wcześniej.

Jak z tym walczyć? Coraz więcej firm stosuje zachowania, które jeszcze do niedawna były rzadko praktykowane. Chodzi przede wszystkim o stosowanie przedpłat oraz rozkładanie dostaw na mniejsze części przy dalszym udzielaniu kredytu kupieckiego. Jednocześnie do firm windykacyjnych zgłaszane są obecnie faktury na zdecydowanie niższe kwoty niż przed pandemią.

Prognozy na najbliższe miesiące - mimo spodziewanego ożywienia w gospodarce - nie są zbyt optymistyczne. Coraz częściej może występować efekt domina, szczególnie, że wkrótce prawdopodobnie ustaną rządowe programy pomocowe, a niektóre branże długo nie powrócą do poziomu obrotów i rentowności sprzed pandemii.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Od rozpoczęcia pandemii koronawirusa powstało wiele regulacji (Tarcz Antykryzysowych), których celem jest wsparcie przedsiębiorców w tym trudnym czasie. Istnieją szczegółowo określone przesłanki, które należy spełnić, by otrzymać przewidziane w ustawach środki pomocowe. Względnie mało mówi się natomiast o tym, że wcale nie tak rzadko dochodzi do sytuacji, w której przedsiębiorcy muszą oddać otrzymane wsparcie z Tarcz Antykryzysowych.

Kiedy to następuje? Przede wszystkim wtedy, gdy przedsiębiorcy naruszają ograniczenia związane ze stanem epidemii. W końcu jednym z elementów wniosku o wsparcie jest złożenie - pod odpowiedzialnością karną - oświadczenia o braku naruszenia ograniczeń, nałożonych w związku ze stanem epidemii. Istnieje jednak wciąż niejasność dotycząca momentu stwierdzenia tego naruszenia - czy zachodzi już w sytuacji ukarania mandatem lub karą administracyjną, czy dopiero po ostatecznym, prawomocnym rozstrzygnięciu.

7.04.2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wydało w tej sprawie objaśnienie. Wnioskował o to jeszcze w ubiegłym roku Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Z pisma wynika, że ów “stwierdzenie naruszenia” powinno następować dopiero po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych czynności wynikających i dokonania oceny dowodów. W opinii Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, moment ten następuje po ostatecznym i prawomocnym rozstrzygnięciu. Powinno się stosować zasadę in dubio pro libertate, zgodnie z którą, w razie nie dających się usunąć wątpliwości, przyjmuje się wykładnię korzystną dla przedsiębiorcy/obywatela.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Urząd Patentowy RP 17.03.2021 r. wprowadził nową, przyspieszoną procedurę rozpatrywania zgłoszeń:
▪o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy,
▪o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy.
_________________________

Tryb Fast Track jest analogiczny do procedur stosowanych już od kilku lat przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Powinien on znacząco wpłynąć na skrócenie - w najlepszym wariancie nawet o połowę - czasu rejestracji zgłoszeń.

Jakie warunki należy spełnić, by skorzystać z trybu przyspieszonego?
1, Osoba zgłaszająca lub jej pełnomocnik musi posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego.
2. Na Platformie należy wybrać odpowiedni formularz: „Podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy – tryb przyspieszony” lub „Podanie o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy – tryb przyspieszony”.
3. Wypełnione formularze powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.
4. Zgłoszenie znaku towarowego może dotyczyć wyłącznie indywidualnego prawa ochronnego.
5. Zgłaszane znaki muszą posiadać zdolność rejestracyjną.
6. Zgłoszeniem może być objęty tylko jeden znak towarowy.
7. W przypadku wzoru przemysłowego należy wskazać jego twórcę/twórców. Wzory muszą być również odpowiednio zaprezentowane (np. na neutralnym tle, bez zbędnych komentarzy czy elementów gra cznych) i dostarczone w formacie JPEG.

Badanie formalne zgłoszenia znaku towarowego w trybie zwykłym nie powinno zajmować dłużej niż dwa miesiące - oczywiście, o ile nie zostaną wykryte żadne nieprawidłowości. Warto jednak podkreślić, że nawet tryb przyspieszony nie zmieni trzymiesięcznego terminu, w którym można wnieść sprzeciw wobec znaku towarowego.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Pandemia koronawirusa zmieniła rzeczywistość w wielu branżach - m.in. ubezpieczeniowej. Obecnie likwidacja szkód odbywa się zdecydowanie prościej i w większości przypadków - zdalnie. Z niektórych udogodnień korzystano już przed pandemią, ale dopiero lockdown skutecznie przyspieszył pełne ich wdrożenie.

Do najczęściej stosowanych rozwiązań zaliczają się:
▪zdalny kontakt (z konsultantami i/lub botami),
▪wideooględziny,
▪wideobadanie.

Zdecydowaną większość spraw wyjaśnia się obecnie przy pomocy konsultantów. Coraz bardziej powszechne jest także “odciążanie” pracowników działów obsługi klienta przez boty, czyli asystentów cyfrowych, obsługujących infolinie ubezpieczycieli.

W likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych często korzysta się z możliwości wideooględzin, natomiast w przypadku ubezpieczeń osobowych pomocne jest wideobadanie.

W wielu towarzystwach ubezpieczeniowych zdecydowana większość roszczeń likwidowana jest w 100% przez roboty, a wszystko odbywa się w niemal ekspresowym tempie. Obecnie nawet rozliczenie szkód całkowitych stało się prostsze i szybsze.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku