Skip to content

nazywam się MATEUSZ ULDYNOWICZ
I JESTEM ADWOKATEM BEZ KRAWATA

PARTNERSTWO NA KAŻDYM ETAPIE WSPÓŁPRACY

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Obsługa prawna firm to tak złożone zagadnienie, że ciężko jest je wyczerpać w kilku punktach. Obecnie zdecydowana większość moich Klientów to przedsiębiorcy – zarówno freelancerzy – jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i małe czy średnie firmy. Niezależnie od tego, czy znajdują się na początku swojej drogi zawodowej, czy mają duże doświadczenie w biznesie, wszystkim pomagam z takim samym zaangażowaniem.

KLIENT INDYWIDUALNY

Mimo że większość moich Klientów jest przedsiębiorcami, nie ograniczam się jedynie do obsługi prawnej firm. Oprócz tego, świadczę również usługi prawne klientom indywidualnym. Każdy Klient jest dla mnie równie ważny. Tak samo mocno angażuję się w sprawy przedsiębiorców, jak i osób indywidualnych.ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

zakładanie działalności / spółki

- wsparcie w wyborze rodzaju spółki.
- zakładanie spółki z o.o., komandytowej, akcyjnej, komandytowo-akcyjnej itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

spory gospodarcze

- reprezentowanie w sporach między przedsiębiorcami (firmami),
- reprezentowanie w sporach o zapłatę (dochodzenie należności) itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

sporządzanie i opiniowanie umów

- sporządzanie umów o współpracy, sprzedaży, poufności,
- weryfikacja zgodności z prawem umów,
- analizowanie umów itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

przygotowywanie i opiniowanie dokumentów

- przygotowanie protokołów,
- przygotowanie regulaminów,
- przygotowanie uchwał,
- przygotowanie sprawozdań itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

odszkodowania

- dochodzenie odszkodowań,
- dochodzenie zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń,
- reprezentacja Klientów w procesach sądowych

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

dziedziczenie i przejęcia

- dziedziczenie udziałów w spółkach,
- sukcesja firmy rodzinnej,
- fuzje firm

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

windykacja należności

- windykacja należności na etapie przedsądowym oraz przed sądem
- reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

W trakcie swojej drogi zawodowej pomogłem setkom przedsiębiorców i osób indywidualnych

Moimi partnerami są zarówno podmioty gospodarcze, osoby indywidualne, jak i jednostki tzw. trzeciego sektora (stowarzyszenia i fundacje). Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną firm, ale świadczę także doradztwo prawne klientom indywidualnym.

Na co dzień prowadzę głównie sprawy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ale jeżeli potrzebujesz pomocy w innym zakresie – skontaktuj się ze mną, a z pewnością nie zostawię Cię w potrzebie.

Mateusz Uldynowicz

Zobacz, o czym piszę na swoim fanpage'u:

Zupełnie niepostrzeżenie minął kolejny miesiąc 2021 roku. O ile pierwszy kwartał był dla mnie bardzo pracowity, drugi zapowiada się… wcale nie inaczej. 🙂 Już sam jego początek obfitował w wiele wyzwań, którym stawiłem czoła.

Najważniejszym zawodowym, kwietniowym wydarzeniem był dla mnie z pewnością wygrany (na razie jeszcze nieprawomocnie) bardzo długi, bo niemal 3-letni, proces. Cieszy mnie to przede wszystkim dlatego, że sprawa nie była oczywista. Tym większa więc satysfakcja, że przekonałem sąd.

Oprócz tego, tradycyjnie już, działałem stacjonarnie i online:
▪udzieliłem 6 porad,
▪spotkałem się z 6 Klientami (poprzez “spotkanie” rozumiem również wideokonferencję),
▪uczestniczyłem w 2 rozprawach,
▪odbyłem aż 20h rozmów telefonicznych,
▪“zajmowałem się” również spółkami - jedną zarejestrowałem, jedną wykreśliłem i dokonałem w jednej zmian (oczywiście, wszystko to nie dotyczyło tego samego podmiotu ;)),
▪opublikowałem 8 postów tu - na profilu oraz - niezmiennie - 3 razy w tygodniu udzielam porad na mojej grupie Kto pyta prawnika…? O prawie dla księgowych...

A Tobie jak minął kwiecień? 🙂
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Niemal 110 000 - tyle firm w ubiegłym roku zostało zarejestrowanych przez Internet. To ponad 40% wszystkich nowych podmiotów. W pierwszym kwartale 2021 roku było to natomiast już 54% firm, więc można śmiało stwierdzić, że co druga osoba zakładająca działalność korzysta obecnie z możliwości zdalnej rejestracji.

Co ciekawe, firmy online zdecydowanie częściej rejestrowali w ubiegłym roku mężczyźni (ponad 60%). Jeżeli chodzi o branże, wśród których rejestracja online jest najbardziej popularna, są to handel, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, a także telekomunikacja oraz budownictwo.

Dla porównania - w 2019 r. zarejestrowano online tylko nieco ponad 20% firm, natomiast w 2018 r. - 15,5%. Tendencja jest więc zwyżkowa, a 2021 r. daje nadzieje na jeszcze większe wzrosty! Z pewnością będzie miał na to wpływ fakt, że już wkrótce wpisu online do CEiDG będzie można dokonać jedynie w ramach Konta Przedsiębiorcy, przez platformę Biznes.gov.pl.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Za sprawą ostatniej nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, zmieni się m.in. działanie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) - elektronicznego rejestru, gromadzącego dane o osobach, które sprawują kontrolę nad podmiotami.
_____________________
Dla przypomnienia - jego celem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez m.in. zwiększenie przejrzystości struktur korporacyjnych podmiotów. Sam rejestr jest publiczny, a dostęp do danych - bezpłatny.
_____________________
Do tej pory do zgłoszenia informacji w CRBR były zobowiązane następujące podmioty:
spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne (poza spółkami publicznymi) oraz proste spółki akcyjne.

Po nowelizacji katalog podmiotów znacząco się poszerza i obejmuje także spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, spółki partnerskie, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółdzielnie europejskie, spółki europejskie oraz trusty, których powiernicy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania w RP lub nawiązują tu stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość.

W jaki sposób zgłosić się do CRBR?
Zgłoszenie następuje wyłącznie drogą elektroniczną. Generalnie termin na zgłoszenie to tylko 7 dni roboczych od rejestracji w KRS. Dla podmiotów objętych obowiązkiem na podstawie nowelizacji jest to natomiast 9 miesięcy od ogłoszenia ustawy nowelizującej. Może się wydawać, że to naprawdę dużo czasu, ale rzeczywistość jest inna. O ile samo dokonanie zgłoszenia to jedynie czynność techniczna, musi zostać ono jednak poprzedzone ustaleniem beneficjenta rzeczywistego i uzyskaniem jego danych. Może być to czasochłonne szczególnie w przypadku podmiotów, które posiadają rozbudowane struktury korporacyjne.

Kara finansowa za niedopełnienie obowiązków związanych ze zgłoszeniem do CRBR może wynieść nawet 1 000 000 zł, więc tym bardziej warto dopełnić obowiązku w określonym terminie.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Niemal 80% małych i średnich przedsiębiorstw twierdzi, że pandemia “sprzyja” nieetycznym zachowaniom kontrahentów. Dla porównania - pół roku wcześniej w podobnym badaniu zwróciło na to uwagę “tylko” 25% MŚP. Nieterminowe płatności czy niedotrzymywanie terminów dostaw to tylko przykłady zjawisk, które występują obecnie zdecydowanie częściej niż kiedykolwiek wcześniej.

Jak z tym walczyć? Coraz więcej firm stosuje zachowania, które jeszcze do niedawna były rzadko praktykowane. Chodzi przede wszystkim o stosowanie przedpłat oraz rozkładanie dostaw na mniejsze części przy dalszym udzielaniu kredytu kupieckiego. Jednocześnie do firm windykacyjnych zgłaszane są obecnie faktury na zdecydowanie niższe kwoty niż przed pandemią.

Prognozy na najbliższe miesiące - mimo spodziewanego ożywienia w gospodarce - nie są zbyt optymistyczne. Coraz częściej może występować efekt domina, szczególnie, że wkrótce prawdopodobnie ustaną rządowe programy pomocowe, a niektóre branże długo nie powrócą do poziomu obrotów i rentowności sprzed pandemii.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku