Skip to content

nazywam się MATEUSZ ULDYNOWICZ
I JESTEM ADWOKATEM BEZ KRAWATA

PARTNERSTWO NA KAŻDYM ETAPIE WSPÓŁPRACY

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Obsługa prawna firm to tak złożone zagadnienie, że ciężko jest je wyczerpać w kilku punktach. Obecnie zdecydowana większość moich Klientów to przedsiębiorcy – zarówno freelancerzy – jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i małe czy średnie firmy. Niezależnie od tego, czy znajdują się na początku swojej drogi zawodowej, czy mają duże doświadczenie w biznesie, wszystkim pomagam z takim samym zaangażowaniem.

KLIENT INDYWIDUALNY

Mimo że większość moich Klientów jest przedsiębiorcami, nie ograniczam się jedynie do obsługi prawnej firm. Oprócz tego, świadczę również usługi prawne klientom indywidualnym. Każdy Klient jest dla mnie równie ważny. Tak samo mocno angażuję się w sprawy przedsiębiorców, jak i osób indywidualnych.ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

zakładanie działalności / spółki

- wsparcie w wyborze rodzaju spółki.
- zakładanie spółki z o.o., komandytowej, akcyjnej, komandytowo-akcyjnej itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

spory gospodarcze

- reprezentowanie w sporach między przedsiębiorcami (firmami),
- reprezentowanie w sporach o zapłatę (dochodzenie należności) itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

sporządzanie i opiniowanie umów

- sporządzanie umów o współpracy, sprzedaży, poufności,
- weryfikacja zgodności z prawem umów,
- analizowanie umów itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

przygotowywanie i opiniowanie dokumentów

- przygotowanie protokołów,
- przygotowanie regulaminów,
- przygotowanie uchwał,
- przygotowanie sprawozdań itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

odszkodowania

- dochodzenie odszkodowań,
- dochodzenie zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń,
- reprezentacja Klientów w procesach sądowych

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

dziedziczenie i przejęcia

- dziedziczenie udziałów w spółkach,
- sukcesja firmy rodzinnej,
- fuzje firm

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

windykacja należności

- windykacja należności na etapie przedsądowym oraz przed sądem
- reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

W trakcie swojej drogi zawodowej pomogłem setkom przedsiębiorców i osób indywidualnych

Moimi partnerami są zarówno podmioty gospodarcze, osoby indywidualne, jak i jednostki tzw. trzeciego sektora (stowarzyszenia i fundacje). Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną firm, ale świadczę także doradztwo prawne klientom indywidualnym.

Na co dzień prowadzę głównie sprawy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ale jeżeli potrzebujesz pomocy w innym zakresie – skontaktuj się ze mną, a z pewnością nie zostawię Cię w potrzebie.

Mateusz Uldynowicz

Zobacz, o czym piszę na swoim fanpage'u:

Czy wiesz, że testament może być wiążący również w formie ustnej?Mimo że z pewnością większość osób, myśląc o testamencie, od razu oczyma wyobraźni widzi jakiś list, schowany głęboko do szuflady biurka lub oficjalny dokument sporządzony u notariusza, prawo dopuszcza także - w wyjątkowych sytuacjach - testamenty szczególne, w tym testament ustny. Aktualne regulacje w tym zakresie znajdują się w Kodeksie cywilnym (art. 952 KC). Obecnie w resorcie sprawiedliwości trwają prace nad projektem, który znacząco zmieni zasady jego sporządzania. Jest to związane z licznymi przypadkami fałszerstw i wątpliwościami w orzecznictwie.Projekt, który jest aktualnie opracowywany, przewiduje kilka zmian. Modyfikacji ulegną następujące kwestie:- przesłanki, które umożliwiają sporządzenie testamentu ustnego Nie wystarczy obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo istnienie szczególnych okoliczności, które uniemożliwiają lub bardzo utrudniają spisanie testamentu w “zwykłej formie”. Obie te przesłanki zostaną połączone i dodatkowo szczególne okoliczności muszą wystąpić nagle.- czas na spisanie oświadczenia woliObecnie jest na to rok od złożenia testamentu ustnego. Po zmianach będzie to trzeba uczynić niezwłocznie, maksymalnie w ciągu miesiąca od złożenia testamentu ustnego. Dodatkowo - trzeba będzie wskazać okoliczności uzasadniające sporządzenie testamentu ustnego.- czas na stwierdzenie testamentu ustnegoObecnie, w sytuacji, gdy treść testamentu ustnego nie zostanie stwierdzona w odpowiedni sposób przed otwarciem spadku, jest 6 miesięcy na jej stwierdzenie. Po zmianach będzie trzeba tego dokonać w ciągu 3 miesięcy.Projekt jest obecnie w fazie opiniowania. Najprawdopodobniej zostanie przyjęty przez Radę Ministrów w drugim kwartale 2023 roku. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Wiesz, czym są e-doręczenia? To rejestrowane doręczenia elektroniczne, których wprowadzenie miało - w założeniu - zrewolucjonizować komunikację między podmiotami publicznymi a innymi podmiotami publicznymi lub niepublicznymi (także przedsiębiorcami). Mimo że wciąż relatywnie niewiele osób wie o systemie e-doręczeń i z niego korzysta, wprowadziła go Ustawa z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych, która weszła w życie 05.10.2021 r., więc nie jest to rozwiązanie nowe.System e-doręczeń ma docelowo pełnić kilka funkcji. Użytkownikom niepublicznym ma zapewnić bezpieczeństwo, a także przyspieszyć ich komunikację z urzędami. Jeżeli chodzi o użytkowników publicznych, tu przede wszystkim ma ułatwić obsługę dokumentacji i zwiększyć skuteczność komunikacji z obywatelami i przedsiębiorcami. W przyszłości system e-doręczeń ma również umożliwiać wymianę danych z adresatami z obszaru UE.Co ważne - obowiązek korzystania z systemu został rozłożony w czasie i podmioty niepubliczne wciąż nie muszą posiadać adresu do e-doręczeń. Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze, kiedy zostaną one do tego zobligowane. Ustawa nie wskazuje konkretnej daty, ale nie może być późniejsza niż 01.01.2024 r.Warto wiedzieć, że mimo braku obowiązku posiadania adresu do e-doręczeń, można go utworzyć już teraz. Jest to proces szybki i nieskomplikowany. Złożenie wniosku jest możliwe wyłącznie z wykorzystaniem usługi online, poprzez serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców biznes.gov.pl. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
• “Rabaty DO -90%” (i małą czcionką - na wybrany asortyment• “Co drugi produkt 80% taniej” (a ceny tydzień przed Black Friday podniesione o kilkadziesiąt procent)• “Setki produktów do 19,99 zł” (a w rzeczywistości w sklepie jedynie kilka sztuk artykułów z poprzednich kolekcji za 19,99, a reszta w regularnych cenach lub przeceniona o 10-20%)Jak to jest z tym #BlackFriday? Czy naprawdę w Polsce nie da się kupić taniej, tak po prostu, bez żadnych “haczyków”?Jeszcze do niedawna wydawało się, że przed tymi “sztuczkami” sklepów będzie nas chronić unijna dyrektywa Omnibus, która miała obowiązywać już od 28.05.2022 r. O ile w wielu krajach tak się stało, w Polsce ustawa implementująca dyrektywę “utknęła” w Sejmie. Tym sposobem dopiero podczas Black Friday w 2023 r. sprzedawcy zapewne będą stosować do przepisów z Omnibusa, choć w sytuacji braku odpowiedniej ustawy przepisy dyrektywy w pewnych sytuacjach można stosować wprost w krajowym porządku.Tym, na co najbardziej czekają konsumenci, jest z pewnością wprowadzenie regulacji, która obliguje sprzedawców do podawania tuż przy cenie promocyjnej także najniższej ceny produktu z ostatnich 30 dni. Dzięki temu podwyżki cen przed promocjami i następnie sztuczne ich obniżanie przestaną mieć jakikolwiek sens. Być może wtedy Black Friday w końcu zacznie być rzeczywistą okazją do kupowania zdecydowanie taniej, tak jak jest to na Zachodzie?Co sądzisz o tej regulacji? Czy uważasz, że ma sens i też czekasz na jej wprowadzenie? ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
W ostatnim czasie dużo mówi się o konieczności poprawy sytuacji konsumentów, szczególnie tych zawierających umowy na odległość na treści cyfrowe. Na szczęście, poza dyskusją na ten temat, zajęto się również tworzeniem nowych przepisów i Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o prawach konsumenta, wdrażającą do prawa polskiego unijną dyrektywę cyfrową.Głównym celem nowej regulacji jest poprawa sytuacji konsumentów podczas zawierania umów, których przedmiotem jest dostarczanie treści/usług cyfrowych oraz umów sprzedaży między sprzedawcą a konsumentem.Najważniejsze zmiany, które wprowadza to: • przedłużenie okresu dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi do dwóch lat, • wydłużenie okresu przedawnienia powyższych roszczeń do sześciu lat, • wyłączenie możliwości skrócenia rękojmi, jeżeli chodzi o towary używane, • objęcie rękojmią także usługi i treści wysyłane w formie elektronicznej.Zmiany dotyczą również e-biznesu i polegają m.in. na: • wprowadzeniu obowiązku podania informacji, czy osoba, która oferuje produkty na platformie jest przedsiębiorcą, • wprowadzeniu obowiązku informowania o najniższej cenie w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką, • rozszerzeniu katalogu nieuczciwych praktyk przedsiębiorców.Wejście w życie nowych przepisów jest planowane na 1.01.2023 r. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku