Skip to content

nazywam się MATEUSZ ULDYNOWICZ
I JESTEM ADWOKATEM BEZ KRAWATA

PARTNERSTWO NA KAŻDYM ETAPIE WSPÓŁPRACY

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Obsługa prawna firm to tak złożone zagadnienie, że ciężko jest je wyczerpać w kilku punktach. Obecnie zdecydowana większość moich Klientów to przedsiębiorcy – zarówno freelancerzy – jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i małe czy średnie firmy. Niezależnie od tego, czy znajdują się na początku swojej drogi zawodowej, czy mają duże doświadczenie w biznesie, wszystkim pomagam z takim samym zaangażowaniem.

KLIENT INDYWIDUALNY

Mimo że większość moich Klientów jest przedsiębiorcami, nie ograniczam się jedynie do obsługi prawnej firm. Oprócz tego, świadczę również usługi prawne klientom indywidualnym. Każdy Klient jest dla mnie równie ważny. Tak samo mocno angażuję się w sprawy przedsiębiorców, jak i osób indywidualnych.ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

zakładanie działalności / spółki

- wsparcie w wyborze rodzaju spółki.
- zakładanie spółki z o.o., komandytowej, akcyjnej, komandytowo-akcyjnej itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

spory gospodarcze

- reprezentowanie w sporach między przedsiębiorcami (firmami),
- reprezentowanie w sporach o zapłatę (dochodzenie należności) itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

sporządzanie i opiniowanie umów

- sporządzanie umów o współpracy, sprzedaży, poufności,
- weryfikacja zgodności z prawem umów,
- analizowanie umów itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

przygotowywanie i opiniowanie dokumentów

- przygotowanie protokołów,
- przygotowanie regulaminów,
- przygotowanie uchwał,
- przygotowanie sprawozdań itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

odszkodowania

- dochodzenie odszkodowań,
- dochodzenie zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń,
- reprezentacja Klientów w procesach sądowych

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

dziedziczenie i przejęcia

- dziedziczenie udziałów w spółkach,
- sukcesja firmy rodzinnej,
- fuzje firm

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

windykacja należności

- windykacja należności na etapie przedsądowym oraz przed sądem
- reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

W trakcie swojej drogi zawodowej pomogłem setkom przedsiębiorców i osób indywidualnych

Moimi partnerami są zarówno podmioty gospodarcze, osoby indywidualne, jak i jednostki tzw. trzeciego sektora (stowarzyszenia i fundacje). Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną firm, ale świadczę także doradztwo prawne klientom indywidualnym.

Na co dzień prowadzę głównie sprawy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ale jeżeli potrzebujesz pomocy w innym zakresie – skontaktuj się ze mną, a z pewnością nie zostawię Cię w potrzebie.

Mateusz Uldynowicz

Zobacz, o czym piszę na swoim fanpage'u:

31.10.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wprowadzając ważne zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).Najbardziej istotną modyfikacją jest rozszerzenie katalogu podmiotów, podlegających wpisowi do rejestru, o:stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS,▪fundacje,▪spółki partnerskie,▪spółdzielnie,▪część trustów,▪europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,▪spółki europejskie.▪spółdzielnie europejskie.Co z istniejącymi już podmiotami z powyższej listy? Muszą one dokonać zgłoszenia w ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji (do 31.01.2022 r.). Jeżeli tego nie zrobią, będą podlegać karze pieniężnej do wysokości 50 000 zł. Od 31.10.2021 r. na każdym beneficjencie rzeczywistym będzie ciążył obowiązek przekazania podmiotowi zobowiązanemu do zgłoszenia danych w CRBR wszystkich niezbędnych dokumentów oraz informacji. Jeżeli to z jego powodu zgłoszenie nie zostanie dokonane w ciągu 7 dni od wpisu do KRS (lub - jeżeli wpis nie jest wymagany - w terminie 7 dni od dokonania zmian) lub beneficjent rzeczywisty przekaże informacje niezgodne ze stanem faktycznym, będzie podlegać karze w wysokości do 50 000 zł.Inną, ważną zmianą w CRBR jest obowiązek ujawniania każdego obywatelstwa beneficjenta rzeczywistego (do tej pory wystarczyło wskazanie jednego obywatelstwa). Jeżeli więc beneficjent rzeczywisty ma np. dwa obywatelstwa, po 31.10.2021 r. podmioty znajdujące się już w CRBR czeka dokonanie aktualizacji zgłoszonych danych.Ostatnią zmianą, o jakiej chciałbym wspomnieć, jest rozszerzenie uprawnień instytucji obowiązanych, czyli m.in. banków, firm inwestycyjnych czy biur księgowych. Będą one zobowiązane do odnotowywania wszelkich rozbieżności między informacjami znajdującymi się w CRBR a stanem faktycznym oraz dokonywania czynności wyjaśniających. Jeżeli rozbieżności zostaną potwierdzone, instytucja obowiązana przekaże Ministrowi Finansów pełną dokumentację w sprawie, a Minister Finansów może wszcząć postępowanie. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Coraz głośniej mówi się o konieczności reformy Państwowej Inspekcji Pracy, służącej ułatwieniu i zwiększeniu skuteczności jej działań. Sama PIP przygotowuje zresztą projekt nowelizacji ustawy o inspekcji. Jednym z jego najbardziej istotnych założeń ma być nadanie jej uprawnień do przekształcania samozatrudnienia, umów zlecenia oraz o dzieło w umowę o pracę. Oczywiście - pod określonymi warunkami. Jak miałoby to wyglądać?Inspektorzy wydawaliby decyzję administracyjną, od której osoby zatrudniające musiałyby się odwoływać do sądu. Jest to rozwiązanie dokładnie odwrotne do tego, jakie funkcjonuje obecnie. Zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli inspektor uważa, że np. zlecenie jest świadczone na zasadach charakterystycznych dla umowy o pracę, może albo wystąpić do pracodawcy o przekształcenie umowy, albo wystąpić do sądu o ustalenie istnienia stosunku pracy.Na ten moment nie jest pewne, czy taka nowelizacja znajdzie poparcie w Sejmie. Zatem poczekamy, zobaczymy. 😊 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Już tylko dni dzielą nas od wejścia w życie ustawy o usługach płatniczych, zgodnie z którą żaden sklep czy usługodawca nie będzie mógł dyskryminować osób płacących gotówką!Czy od tej zasady istnieją wyjątki? Tak - obowiązek przyjmowania gotówki nie dotyczy sprzedaży internetowej, zakupów w miejscu, gdzie obowiązuje samoobsługa, w trakcie imprezy masowej (jeżeli zamieszczono taką informację w regulaminie), a także powyżej ustalonego limitu jednorazowej transakcji. Co istotne - sprzedawcy nie mogą pobierać dodatkowych opłat za płatność gotówką.Nowa ustawa wejdzie w życie w 30 dni od jej ogłoszenia. Inicjatorem nowych przepisów był Prezes NBP, który wielokrotnie krytykował ograniczenie swobody płatności i dyskryminację osób, które nie korzystają z płatności bezgotówkowych. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Po wykonaniu umowy konsumenci mogą domagać się usunięcia swoich danych, a przedsiębiorcy nie mogą ich zachowywać “na wszelki wypadek”? Tak uznały zarówno sądy administracyjne, jak i Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie zgadzają się z tym natomiast przedsiębiorcy oraz część prawników.Według Prezesa UODO, jak i WSA w Warszawie, jeżeli żadna sprawa nie jest obecnie w toku i żadne roszczenia nie zostały wysunięte, nie ma przesłanek do przetwarzania danych. Mimo że wielu ekspertów skupia się w swojej argumentacji na przesłance wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2016/679, warto pamiętać, że dotyczy ona sytuacji już istniejącej, w której celem wynikającym z prawnie uzasadnionych administratora danych, jest konieczność udowodnienia, potrzeba dochodzenia lub obrony przed istniejącym już roszczeniem. Idąc tym tokiem myślenia, sklepy internetowe powinny usuwać wszelkie informacje o Klientach tuż po dostarczeniu zamówienia, a banki - po rozwiązaniu umowy. Przedsiębiorcy się z tym nie zgadzają, twierdząc, że powinni móc przechowywać część danych na wypadek np. ewentualnej reklamacji.Prezes UODO uznał, że wspomniany przeze mnie wcześniej przepis nie uprawnia do przetwarzania danych na wypadek ewentualnych sporów, ponieważ gdyby wnioskodawca wystąpił z roszczeniem do jakiegokolwiek sądu, musiałby podać wszystkie dane, niezbędne do prowadzenia postępowania. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku