Skip to content

nazywam się MATEUSZ ULDYNOWICZ
I JESTEM ADWOKATEM BEZ KRAWATA

PARTNERSTWO NA KAŻDYM ETAPIE WSPÓŁPRACY

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Obsługa prawna firm to tak złożone zagadnienie, że ciężko jest je wyczerpać w kilku punktach. Obecnie zdecydowana większość moich Klientów to przedsiębiorcy – zarówno freelancerzy – jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i małe czy średnie firmy. Niezależnie od tego, czy znajdują się na początku swojej drogi zawodowej, czy mają duże doświadczenie w biznesie, wszystkim pomagam z takim samym zaangażowaniem.

KLIENT INDYWIDUALNY

Mimo że większość moich Klientów jest przedsiębiorcami, nie ograniczam się jedynie do obsługi prawnej firm. Oprócz tego, świadczę również usługi prawne klientom indywidualnym. Każdy Klient jest dla mnie równie ważny. Tak samo mocno angażuję się w sprawy przedsiębiorców, jak i osób indywidualnych.ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

zakładanie działalności / spółki

- wsparcie w wyborze rodzaju spółki.
- zakładanie spółki z o.o., komandytowej, akcyjnej, komandytowo-akcyjnej itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

spory gospodarcze

- reprezentowanie w sporach między przedsiębiorcami (firmami),
- reprezentowanie w sporach o zapłatę (dochodzenie należności) itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

sporządzanie i opiniowanie umów

- sporządzanie umów o współpracy, sprzedaży, poufności,
- weryfikacja zgodności z prawem umów,
- analizowanie umów itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

przygotowywanie i opiniowanie dokumentów

- przygotowanie protokołów,
- przygotowanie regulaminów,
- przygotowanie uchwał,
- przygotowanie sprawozdań itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

odszkodowania

- dochodzenie odszkodowań,
- dochodzenie zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń,
- reprezentacja Klientów w procesach sądowych

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

dziedziczenie i przejęcia

- dziedziczenie udziałów w spółkach,
- sukcesja firmy rodzinnej,
- fuzje firm

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

windykacja należności

- windykacja należności na etapie przedsądowym oraz przed sądem
- reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

W trakcie swojej drogi zawodowej pomogłem setkom przedsiębiorców i osób indywidualnych

Moimi partnerami są zarówno podmioty gospodarcze, osoby indywidualne, jak i jednostki tzw. trzeciego sektora (stowarzyszenia i fundacje). Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną firm, ale świadczę także doradztwo prawne klientom indywidualnym.

Na co dzień prowadzę głównie sprawy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ale jeżeli potrzebujesz pomocy w innym zakresie – skontaktuj się ze mną, a z pewnością nie zostawię Cię w potrzebie.

Mateusz Uldynowicz

Zobacz, o czym piszę na swoim fanpage'u:

W jaki sposób można wnosić pisma procesowe do sądu? Czy jest to dopuszczalne także drogą mailową lub za pośrednictwem ePUAP? W związku z coraz dalej idącą informatyzacją administracji i sądownictwa, mogłoby się wydawać, że i tę sprawę można “załatwić” bez wychodzenia z domu. W rzeczywistości, jest jednak inaczej.Wnieść pismo procesowe do sądu można jedynie:- osobiście - składając je w biurze podawczym sądu,- drogą pocztową,- w sytuacjach określonych w przepisach szczególnych - poprzez system teleinformatyczny/inny podmiot uprawniony.Co ważne - wyżej wymienionym systemem teleinformatycznym nie jest wcale ePUAP. To specjalny system, który obsługuje konkretny rodzaj postępowania sądowego (m.in. rejestrowego czy upominawczego).Co w przypadku, gdy ktoś skorzysta z niedopuszczalnej formy wniesienia pisma procesowego do sądu? Czynność taka nie wywoła skutków procesowych. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Dzień dobry,Maj był miesiącem, który rozpocząłem wręcz idealnie, bo… kilkoma dniami “wolnego” związanymi z majówką! 😉 O wolnym piszę w cudzysłowie nie bez przyczyny. W rzeczywistości, miałem wtedy sporo czasu na pracę w pełnym skupieniu - bez spotkań, rozmów telefonicznych i wideokonferencji. Tylko ja i sprawy Klientów. Mimo że bardzo lubię spotkania z ludźmi, czasami takie dni są potrzebne i bardzo je doceniam. 🙂W maju:- odbyłem 7 spotkań,- uczestniczyłem w 4 rozprawach,- stworzyłem ok. 30 dokumentów,- rozmawiałem przez telefon aż 15 godzin.Na zakończenie, chciałbym się pochwalić, że wczoraj obchodziłem piątą już rocznicę bycia “na swoim”. Mam nadzieję, że czeka mnie jeszcze wiele takich okazji do świętowania i z każdym rokiem będę coraz bardziej zadowolony z tego, jak wygląda moja droga zawodowa. 🙂Dodatkowo dziś jest "Dzień bez krawata" a zatem to trochę też mój dzień. W końcu jestem "adwokatem bez krawata" 🙂 Co to u mnie oznacza? Dosłownie, czyli że z reguły nie chodzę do pracy w stroju formalnym (częściej jest to po prostu bluza czy T-shirt); w przenośni, czyli że u mnie nie ma nadęcia a zawiłości prawne staram się tłumaczyć prostym językiem - bez prawniczenia 🙂#adwokatbezkrawata #dzieńbezkrawata ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Zarządzasz spółką i jesteś na granicy wypłacalności? Zdecydowanie powinieneś wiedzieć, kiedy w sensie prawnym możesz mieć do czynienia z „zagrożeniem niewypłacalnością” i co się z tym wiąże.Niewypłacalny jest ten dłużnik, który nie ma zdolności do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Natomiast z zagrożeniem niewypłacalnością będziemy mieć do czynienia, gdy jego sytuacja ekonomiczna pokazuje, że w niedługim czasie stanie się niewypłacalny. Co należy rozumieć przez “niedługi czas”? W orzecznictwie przyjmuje się, że jest to okres bezpośrednio przed niewypłacalnością, co również jest niejednoznaczne. W przypadku zagrożenia niewypłacalnością niedozwolone są m. in.: • udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela, • działanie na szkodę wierzycieli przez zabezpieczenie lub spłacenie wyłącznie niektórych z nich (gdy majątek spółki nie wystarcza na spłatę wszystkich wierzycieli).Organy ścigania mają w tym zakresie dość dużą swobodę uznaniową z uwagi na fakt, że gdyby przyjąć literalną wykładnię przepisów, osoba zarządzająca spółką musiałaby niemal od razu przygotowywać wniosek o upadłość.Jakie czynności może w takim przypadku podejmować osoba zarządzająca spółką, by nie narazić się na odpowiedzialność karną? Co do zasady, każde działanie, które ma na celu poprawę sytuacji finansowej podmiotu zagrożonego niewypłacalnością, powinno być dozwolone. Mowa tu przede wszystkim o dokonywaniu bieżących opłat czy wydatków warunkujących bieżące funkcjonowanie spółki. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Słyszałeś o sprawie Hiszpanki, która w trakcie rozwodu z mężem zażądała odszkodowania za to, że podczas trwania małżeństwa, zamiast robić karierę i zarabiać pieniądze, wykonywała obowiązki domowe i wychowywała dzieci?Finalnie, hiszpański wymiar sprawiedliwości przyznał jej wynagrodzenie za pracę, którą nieodpłatnie wykonywała, a także miesięczną rentę, obliczoną na podstawie minimalnego wynagrodzenia.Czy w Polsce w analogicznej sytuacji można ubiegać się o takie odszkodowanie i/lub rentę? Wydaje się, że w takiej formie jest ono w Polsce niemożliwe do uzyskania. Niemniej można spróbować innych rozwiązań. Strona, która podczas trwania małżeństwa nie mogła się rozwijać zawodowo i - tym samym - ma zdecydowanie gorszą pozycję na rynku pracy, może żądać alimentów „uzupełniających” (wyższych niż “standardowe”). Aby jednak było to możliwe, konieczne jest uzyskanie orzeczenia o winie. Jeśli go nie ma, strona może domagać się alimentów z powodu niedostatku. Co istotne - piszę tu o “stronie” nie bez przyczyny. W końcu stroną poszkodowaną może być albo kobieta, albo mężczyzna.Poza tym, przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dopuszczają także - z ważnych powodów - możliwość żądania, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do jego powstania. W tym przypadku sąd może wziąć pod uwagę także nakład osobistej pracy związany z wychowaniem dzieci czy pracy w domu.Oczywiście, w każdym przypadku ocena sytuacji należy do sądu. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku