Skip to content

nazywam się MATEUSZ ULDYNOWICZ
I JESTEM ADWOKATEM BEZ KRAWATA

PARTNERSTWO NA KAŻDYM ETAPIE WSPÓŁPRACY

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Obsługa prawna firm to tak złożone zagadnienie, że ciężko jest je wyczerpać w kilku punktach. Obecnie zdecydowana większość moich Klientów to przedsiębiorcy – zarówno freelancerzy – jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i małe czy średnie firmy. Niezależnie od tego, czy znajdują się na początku swojej drogi zawodowej, czy mają duże doświadczenie w biznesie, wszystkim pomagam z takim samym zaangażowaniem.

KLIENT INDYWIDUALNY

Mimo że większość moich Klientów jest przedsiębiorcami, nie ograniczam się jedynie do obsługi prawnej firm. Oprócz tego, świadczę również usługi prawne klientom indywidualnym. Każdy Klient jest dla mnie równie ważny. Tak samo mocno angażuję się w sprawy przedsiębiorców, jak i osób indywidualnych.ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

zakładanie działalności / spółki

- wsparcie w wyborze rodzaju spółki.
- zakładanie spółki z o.o., komandytowej, akcyjnej, komandytowo-akcyjnej itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

spory gospodarcze

- reprezentowanie w sporach między przedsiębiorcami (firmami),
- reprezentowanie w sporach o zapłatę (dochodzenie należności) itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

sporządzanie i opiniowanie umów

- sporządzanie umów o współpracy, sprzedaży, poufności,
- weryfikacja zgodności z prawem umów,
- analizowanie umów itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

przygotowywanie i opiniowanie dokumentów

- przygotowanie protokołów,
- przygotowanie regulaminów,
- przygotowanie uchwał,
- przygotowanie sprawozdań itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

odszkodowania

- dochodzenie odszkodowań,
- dochodzenie zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń,
- reprezentacja Klientów w procesach sądowych

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

dziedziczenie i przejęcia

- dziedziczenie udziałów w spółkach,
- sukcesja firmy rodzinnej,
- fuzje firm

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

windykacja należności

- windykacja należności na etapie przedsądowym oraz przed sądem
- reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

W trakcie swojej drogi zawodowej pomogłem setkom przedsiębiorców i osób indywidualnych

Moimi partnerami są zarówno podmioty gospodarcze, osoby indywidualne, jak i jednostki tzw. trzeciego sektora (stowarzyszenia i fundacje). Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną firm, ale świadczę także doradztwo prawne klientom indywidualnym.

Na co dzień prowadzę głównie sprawy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ale jeżeli potrzebujesz pomocy w innym zakresie – skontaktuj się ze mną, a z pewnością nie zostawię Cię w potrzebie.

Mateusz Uldynowicz

Zobacz, o czym piszę na swoim fanpage'u:

Niestety, coraz częściej ludzie, komentując coś niepochlebnie w Internecie, nie myślą o konsekwencjach swoich czynów. Nie mają świadomości, że sprawdzenie, gdzie mieszkają czy pracują, jest naprawdę proste - tym bardziej, że nikt w Sieci nie jest do końca anonimowy.Warto pamiętać, że wolność słowa nie jest wartością absolutną i posunięcie się o krok za daleko w wyrażaniu swoich poglądów może skutkować poniesieniem odpowiedzialności cywilnej na podstawie przepisów o ochronie dóbr osobistych. Dodatkowo, można mieć poważne problemy w pracy. W końcu działanie pracownika, nawet po tym, jak kończy pracę, może naruszać dobre imię pracodawcy i niszczyć jego renomę. Jeżeli pracodawca, który dowie się o takim zachowaniu swojego pracownika, nie zareaguje na to, inni mogą być przekonani, że brak reakcji to “ciche przyzwolenie” lub wręcz posiadanie analogicznych poglądów. Zresztą, nawet Sąd Najwyższy w wyroku PK 2/08 stwierdził m.in., że obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego ciąży na pracowniku również poza godzinami pracy i miejscem pracy, gdy zachowania pracownika pozostają w sferze stosunku pracy lub gdy ściśle są z tą sferą związane. W tym przypadku kluczowa jest analiza, czy rzeczywiście wypowiedzi pracownika mają związek z pracodawcą i ewentualne treści negatywne zostały napisane w kontekście danego pracodawcy. Inną kwestią jest weryfikacja, czy komentarz pracownika ma charakter negatywny, czy też sporny i nie każdy odbiera go tak samo.W jaki sposób zgłosić pracodawcy, że jego pracownik zamieszcza w Sieci takie treści? Przesłanie screena czy ogólnej wiadomości może nie wystarczyć. Najlepiej byłoby napisać formalną skargę czy wniosek o zaprzestanie naruszania dóbr osobistych. To może stanowić podstawę do rozpoczęcia podjęcia czynności weryfikacyjnych przez pracodawcę i w wielu przypadkach również wyciągnięcie konsekwencji względem pracownika (rozmowy dyscyplinującej czy nawet rozwiązania umowy). ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Jeżeli zapytałbym pracowników o to, które z ich uprawnień jest najważniejsze, z pewnością otrzymałbym wiele odpowiedzi, że prawo do urlopu wypoczynkowego. Nic dziwnego - coroczny, płatny i nieprzerwany urlop wypoczynkowy idealnie nadaje się do regeneracji sił.Czy istnieje szansa, by urlop ten zamienić na ekwiwalent pieniężny? Tak, ale jest to możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Od razu również warto wspomnieć, że prawa do urlopu nie można się zrzec, ponieważ jest prawem podmiotowym o charakterze osobistym.Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi - w zależności od stażu pracy - 20 lub 26 dni. Na mocy art. 154(2) §1 Kodeksu pracy, urlop wypoczynkowy jest udzielany w dni pracy pracownika. Oznacza to, że urlop może być udzielany także w sobotę, niedzielę lub święta, jeśli ze względu na system czasu pracy czy też rodzaj pracy pracownik świadczy wtedy pracę.Z drugiej strony, jeśli pracownik pracuje od poniedziałku do piątku, na sobotę i niedzielę nie można “wziąć” urlopu wypoczynkowego. Mimo to, wypisując wniosek urlopowy na dłuższy czas, np. 2 tygodnie, ujmuje się we wniosku okres “wraz z weekendami”. Nie są one jednak wliczane do dni urlopu.Odpowiadając więc na główne pytanie wpisu - każdy dzień tygodnia może być dniem urlopu, ale wszystko zależy od rodzaju i systemu czasu pracy pracownika. Warto o tym pamiętać, wypełniając wnioski urlopowe. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Niezależnie od stanu zdrowia, z pewnością w swoim życiu nie raz, nie dwa byłeś u lekarza i - tym samym - Twoja dokumentacja medyczna gdzieś istnieje. Być może obecnie jej nie potrzebujesz, ale w każdym momencie może wystąpić sytuacja, w której będzie Ci ona niezbędna. Co wtedy?Prawo dostępu do dokumentacji medycznej, czyli szczegółowych informacji na temat stanu zdrowia i udzielonych świadczeń zdrowotnych, jest podstawowym prawem pacjenta. Każdy pacjent może mieć wgląd do swojej dokumentacji, natomiast każdy podmiot, który udziela świadczeń zdrowotnych, ma obowiązek nie tylko udostępnienia dokumentacji, ale i odpowiedniego jej przechowywania i prowadzenia. Poprzez “odpowiednie przechowywanie” rozumie się zagwarantowanie jej bezpieczeństwa, integralności oraz zachowania jej w nienaruszonym stanie. Placówki medyczne prowadzą obecnie dokumentację medyczną w formie elektronicznej. Prowadzenie dokumentacji w formie papierowej jest natomiast możliwe wtedy, gdy przepisy tego wymagają lub istnieją czynniki uniemożliwiające prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej.Udostępnienie dokumentacji medycznej do wglądu, na miejscu, jest bezpłatne. Podobnie jest w przypadku udostępnienia pierwszej kopii dokumentacji medycznej.Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez placówki medyczne przez 20 lat, licząc od końca roku, w którym został dokonany ostatni wpis. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Zapowiadają się zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego.Jeżeli miałbym je podsumować w kilku słowach, obejmują przede wszystkim zmiany w procedurach, mające na celu zmniejszenie obciążeń sądów, a także wprowadzenie nowego postępowania z udziałem konsumentów. Głównym celem nowelizacji jest przyspieszenie postępowań cywilnych, ograniczenie biurokratyzacji sądów oraz kontynuację działań na rzecz konsumentów.W projekcie nowelizacji przewidziano m.in.:- odciążenie sądów okręgowych przez podniesienie wartości przedmiotu sporu do 100 000 zł (z 75 000 zł). Sprawami o niższej wartości przedmiotu sporu zajmą się sądy rejonowe;- wprowadzenie nowego postępowania z udziałem konsumentów, które w założeniu ma wzmocnić ich pozycję względem przedsiębiorców i ograniczyć nierówności;- poszerzenie katalogu pism, które stanowią nadużycie prawa procesowego - będą one pozostawiane w aktach bez podejmowania dalszych czynności;- uelastycznienie przebiegu posiedzeń przygotowawczych;- usprawnienie negocjacji dotyczących wynagradzania biegłych sądowych.Zgodnie z informacją Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (z wyjątkiem przepisów, które zaczną obowiązywać po 9 miesiącach od ogłoszenia). ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku