Skip to content

nazywam się MATEUSZ ULDYNOWICZ
I JESTEM ADWOKATEM BEZ KRAWATA

PARTNERSTWO NA KAŻDYM ETAPIE WSPÓŁPRACY

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Obsługa prawna firm to tak złożone zagadnienie, że ciężko jest je wyczerpać w kilku punktach. Obecnie zdecydowana większość moich Klientów to przedsiębiorcy – zarówno freelancerzy – jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i małe czy średnie firmy. Niezależnie od tego, czy znajdują się na początku swojej drogi zawodowej, czy mają duże doświadczenie w biznesie, wszystkim pomagam z takim samym zaangażowaniem.

KLIENT INDYWIDUALNY

Mimo że większość moich Klientów jest przedsiębiorcami, nie ograniczam się jedynie do obsługi prawnej firm. Oprócz tego, świadczę również usługi prawne klientom indywidualnym. Każdy Klient jest dla mnie równie ważny. Tak samo mocno angażuję się w sprawy przedsiębiorców, jak i osób indywidualnych.ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

zakładanie działalności / spółki

- wsparcie w wyborze rodzaju spółki.
- zakładanie spółki z o.o., komandytowej, akcyjnej, komandytowo-akcyjnej itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

spory gospodarcze

- reprezentowanie w sporach między przedsiębiorcami (firmami),
- reprezentowanie w sporach o zapłatę (dochodzenie należności) itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

sporządzanie i opiniowanie umów

- sporządzanie umów o współpracy, sprzedaży, poufności,
- weryfikacja zgodności z prawem umów,
- analizowanie umów itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

przygotowywanie i opiniowanie dokumentów

- przygotowanie protokołów,
- przygotowanie regulaminów,
- przygotowanie uchwał,
- przygotowanie sprawozdań itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

odszkodowania

- dochodzenie odszkodowań,
- dochodzenie zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń,
- reprezentacja Klientów w procesach sądowych

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

dziedziczenie i przejęcia

- dziedziczenie udziałów w spółkach,
- sukcesja firmy rodzinnej,
- fuzje firm

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

windykacja należności

- windykacja należności na etapie przedsądowym oraz przed sądem
- reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

W trakcie swojej drogi zawodowej pomogłem setkom przedsiębiorców i osób indywidualnych

Moimi partnerami są zarówno podmioty gospodarcze, osoby indywidualne, jak i jednostki tzw. trzeciego sektora (stowarzyszenia i fundacje). Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną firm, ale świadczę także doradztwo prawne klientom indywidualnym.

Na co dzień prowadzę głównie sprawy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ale jeżeli potrzebujesz pomocy w innym zakresie – skontaktuj się ze mną, a z pewnością nie zostawię Cię w potrzebie.

Mateusz Uldynowicz

Zobacz, o czym piszę na swoim fanpage'u:

Czekało na nią wielu przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych pandemią…

Od dziś można składać wnioski o bezzwrotne wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0!

O subwencję mogą się ubiegać mikroprzedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające (łącznie) nastęþujące kryteria:
▪ prowadzenie działalności gospodarczej 31.12.2019 r. oraz w dniu składania wniosku o subwencję,
▪ prowadzenie działalności w co najmniej jednym z kodów PKD, które obejmuje subwencja (bierze się pod uwagę 3 daty: 31.12.2019 r., 1.11.2020 r. oraz dzień składania wniosku),
▪ odnotowanie spadku obrotów gospodarczych o min. 30% w jednym z dwóch okresów:
- 1.04.2020 - 31.12.2020 do 1.04.2019 do 31.12.2019 r.,
- 1.10.2020 - 31.12.2020 do 1.10.2019 do 31.12.2019 r.,
▪ brak zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Kwota subwencji jest uzależniona od ilości zatrudnionych pracowników i wartości obrotów firmy:
1. Dla mikroprzedsiębiorców mających obroty/sumę bilansową niższą niż 2 mln euro jest to:
▪ 18 000 zł na zatrudnionego w przypadku spadku przychodów o 30-60%,
▪ 36 000 zł na zatrudnionego w przypadku spadku przychodów powyżej 60%.

Co ważne: maksymalna kwota świadczenia to 324 000 zł.

2. Dla małych i średnich przedsiębiorstw, mających obroty niższe niż 50 mln euro lub sumę bilansową niższą niż 43 mln euro jest już nieco inaczej. Kwota subwencji została uzależniona od okresu kwalifikowanego, w którym wystąpił spadek obrotów:
- 1.11.2020 - 31.12.2020 w stosunku do 1.11.2019 - 31.12.2019 r.,
- 1.01.2021 - 31.03.2021 w stosunku do 1.01.2019 - 31.03.2019 (w oparciu o predykcję).

Firmy te muszą ponadto wykazać swoje koszty stałe w okresie kwalifikowanym. Wtedy subwencja jest wypłacana w kwocie 70% straty brutto za miesiące od listopada 2020 do marca 2021.
Jej maksymalna kwota to 3,5 mln zł (max. 72 000 zł na pracownika).

Maksymalne kwoty subwencji na 1 osobę zatrudnioną zmieniają się natomiast w sytuacji, gdy przedsiębiorcy byli beneficjentami Tarczy Finansowej PFR 1.0. Wtedy łączna kwota z dwóch Tarcz na 1 osobę zatrudnioną nie może przekroczyć 72 000 zł w przypadku mikrofirm oraz 144 000 dla małych i średnich firm.
________________________

Wnioski o subwencję można składać w terminie 15.01-28.02.2021 r. poprzez system bankowości elektronicznej.
Wniosek będzie oparty na oświadczeniach przedsiębiorców, natomiast jego weryfikację przeprowadzi automatycznie PFR.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Dzień dobry w Nowym Roku! 🙂

Pierwszym postem po tej krótkiej przerwie będzie przypomnienie o pewnej ważnej dacie dla pracodawców zatrudniających co najmniej jednego pracownika.

Mimo że teoretycznie do 23.04.2021 r. jeszcze sporo czasu, warto już teraz zadbać o to, by zawrzeć umowę na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).

Dlaczego piszę o tym już teraz…? Sama procedura wyboru instytucji finansowej jest dość mocno obwarowana prawnie i istnieje wymóg, by odbyła się z udziałem reprezentacji pracowników.

Czy można w jakikolwiek sposób uniknąć PPK? Tak, ale tylko wtedy, gdy każdy pracownik mikrofirmy złoży deklarację rezygnacji z wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Kolejną istotną datą jest zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Pracodawcy mają na to czas do 10.05.2021 r. Pobranie wpłat do PPK następuje już od pierwszego wynagrodzenia, które zostanie wypłacone po zawarciu umowy o prowadzenie PPK.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Koniec roku sprzyja dokonywaniu podsumowań - nie inaczej jest również w moim przypadku.

Pozwól, że nie będę rozwodził się o tym, jak “dziwny” był ten kończący się rok, ponieważ takich postów z pewnością przeczytasz jeszcze naprawdę wiele…

Osobiście jestem jednak dumny z tego, że - pomimo pandemii - moja kancelaria się bardzo rozwinęła i pozyskała wielu nowych Klientów oraz współpracowników, choć to tylko część jej sukcesów...

Zresztą - dość tych ogólników - pora na konkrety:

▪założyłem grupę Kto pyta prawnika…, do której należy obecnie ponad 1000 osób,
▪mój fanpage jest obserwowany przez ponad 1000 osób, a lubi go niemal 950 użytkowników FB,
▪liczba Klientów, których wspieram w ramach stałej obsługi prawnej, wzrosła ponad dwukrotnie,
▪przepracowałem aktywnie niemal 1800 godzin,
▪mam obecnie 4 współpracowników, wspierających mnie w codziennej pracy,
▪stworzyłem i/lub zaopiniowałem 26 umów i przeprowadziłem 37 konsultacji,
▪uczestniczyłem w 10 szkoleniach zawodowych,
▪zaufali mi Klienci z następujących branż: transportu i spedycji, budownictwa, handlu, edukacji, OZE, księgowości, gastronomii, organizacji wydarzeń oraz marketing.

Mam nadzieję, że 2021 rok będzie dla mojej kancelarii jeszcze lepszy i kolejne podsumowanie okaże się jeszcze bardziej udane! 🙂

Korzystając z okazji, chciałbym złożyć Ci również życzenia świąteczno-noworoczne. Mam nadzieję, że zbliżające się dni spędzisz w gronie najbliższych, zbierając siły na kolejne wyzwania. Życzę spokoju, pogody ducha i umiejętności znajdowania dobrych stron w każdej sytuacji.

Do zobaczenia w 2021 roku! 🙂
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

W końcu! Wielu przedsiębiorców czekało na tę wiadomość już od tygodni - nie da się ukryć, że to obecnie “najgorętszy” temat dla osób prowadzących działalność.

Pierwotnie wsparciem miało być objętych 30 branż - finalnie, dzięki poprawkom zgłoszonym przez Senat, narzędzia pomocowe trafią do firm z ok. 40 branż, m.in. gastronomicznej, turystycznej, sportowej, edukacyjnej, kulturalno-rozrywkowej, cateringowej czy transportowej.

W ustawie ujęto kilka narzędzi pomocowych - postanowiłem dziś opisać część z nich:

Zwolnienie z ZUS:
- obejmuje umorzenie składek za okres 1-30.11.2020 r.,
- żeby się o nie ubiegać należy spełnić łącznie kilka kryteriów: posiadać jako główny kod PKD jeden z wymienionych w ustawie, prowadzić działalność na dzień 30.09.2020 r. oraz 30.06.2020 r. być zgłoszonym jako płatnik składek,
- oprócz tego, koniecznym jest odnotowanie spadku przychodów w listopadzie 2020 r. o co najmniej 40% względem listopada roku poprzedniego,
- wniosek o zwolnienie należy złożyć do 31.01.2021 r.

Świadczenie postojowe:
- żeby się o nie ubiegać, należy spełnić łącznie kilka kryteriów: posiadać jako przeważający kod PKD jeden z wymienionych w ustawie, prowadzić działalność na dzień 30.09.2020 r. oraz odnotować co najmniej 40% spadek przychodów w październiku bądź listopadzie 2020 r. w stosunku do przychodów osiągniętych w tych samych miesiącach poprzedniego roku.

Mikropożyczka dla firm - dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności w wysokości 5 000 zł:
- dla mikro- i małych firm, prowadzących działalność na dzień 30.09.2020 r., które odnotowały spadek obrotów w październiku bądź listopadzie 2020 r. o co najmniej 40% w stosunku do analogicznego miesiąca roku ubiegłego,
- finansowana ze środków Funduszu Pracy.

Oprócz powyższych świadczeń, można będzie skorzystać także z dofinansowania w wysokości 2000 zł miesięcznie do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Łączny okres wypłacania świadczenia to 3 miesiące kalendarzowe.

Warto wspomnieć, że oprócz pomocy dla firm, nowe przepisy umożliwiają ubieganie się również o pieniądze gminom, które utraciły dochody związane z opłatą targową.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku