Skip to content

nazywam się MATEUSZ ULDYNOWICZ
I JESTEM ADWOKATEM BEZ KRAWATA

PARTNERSTWO NA KAŻDYM ETAPIE WSPÓŁPRACY

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Obsługa prawna firm to tak złożone zagadnienie, że ciężko jest je wyczerpać w kilku punktach. Obecnie zdecydowana większość moich Klientów to przedsiębiorcy – zarówno freelancerzy – jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i małe czy średnie firmy. Niezależnie od tego, czy znajdują się na początku swojej drogi zawodowej, czy mają duże doświadczenie w biznesie, wszystkim pomagam z takim samym zaangażowaniem.

KLIENT INDYWIDUALNY

Mimo że większość moich Klientów jest przedsiębiorcami, nie ograniczam się jedynie do obsługi prawnej firm. Oprócz tego, świadczę również usługi prawne klientom indywidualnym. Każdy Klient jest dla mnie równie ważny. Tak samo mocno angażuję się w sprawy przedsiębiorców, jak i osób indywidualnych.ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

zakładanie działalności / spółki

- wsparcie w wyborze rodzaju spółki.
- zakładanie spółki z o.o., komandytowej, akcyjnej, komandytowo-akcyjnej itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

spory gospodarcze

- reprezentowanie w sporach między przedsiębiorcami (firmami),
- reprezentowanie w sporach o zapłatę (dochodzenie należności) itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

sporządzanie i opiniowanie umów

- sporządzanie umów o współpracy, sprzedaży, poufności,
- weryfikacja zgodności z prawem umów,
- analizowanie umów itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

przygotowywanie i opiniowanie dokumentów

- przygotowanie protokołów,
- przygotowanie regulaminów,
- przygotowanie uchwał,
- przygotowanie sprawozdań itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

odszkodowania

- dochodzenie odszkodowań,
- dochodzenie zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń,
- reprezentacja Klientów w procesach sądowych

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

dziedziczenie i przejęcia

- dziedziczenie udziałów w spółkach,
- sukcesja firmy rodzinnej,
- fuzje firm

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

windykacja należności

- windykacja należności na etapie przedsądowym oraz przed sądem
- reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

W trakcie swojej drogi zawodowej pomogłem setkom przedsiębiorców i osób indywidualnych

Moimi partnerami są zarówno podmioty gospodarcze, osoby indywidualne, jak i jednostki tzw. trzeciego sektora (stowarzyszenia i fundacje). Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną firm, ale świadczę także doradztwo prawne klientom indywidualnym.

Na co dzień prowadzę głównie sprawy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ale jeżeli potrzebujesz pomocy w innym zakresie – skontaktuj się ze mną, a z pewnością nie zostawię Cię w potrzebie.

Mateusz Uldynowicz

Zobacz, o czym piszę na swoim fanpage'u:

1.12.2021 r. weszły w życie przepisy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych - rejestrze, w którym znajdą się dane m.in. osób, wobec których prowadzone jest postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne, osób objętych upadłością konsumencką, a także dłużników alimentacyjnych. Oprócz tego, w rejestrze znalazło się również miejsce na publikację orzeczeń o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.Wnioski i dokumenty do KRZ są przesyłane drogą elektroniczną, doręczenia również są elektroniczne. Sam portal jest bezpłatny i ma charakter publiczny, by każdy mógł w dowolnym momencie sprawdzić, czy w stosunku do niego (lub np. jego kontrahenta) nie toczy się np. postępowanie upadłościowe.Co istotne - informacje w KRZ nie dotyczą dłużników, którzy nie spłacają swoich zobowiązań na bieżąco, gdy nie zostało wobec nich wszczęte postępowanie upadłościowe.Dzięki KRZ następuje kolejny etap w cyfryzacji postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Rządowy projekt nowelizacji kodeksu cywilnego jest obecnie szeroko omawiany przez przedstawicieli zawodów prawniczych, choć nie tylko.Najważniejszymi zmianami, jakie znajdują się w projekcie, są:• dodanie nowej przesłanki wyzysku,• zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej pełnoletnich zstępnych, pozostających na utrzymaniu najemcy,• zawieszenie terminu przedawnienia i jego przedłużenie o czas trwania przeszkody w dochodzeniu roszczenia.Najwięcej dyskusji wywołuje pierwsza z planowanych zmian - modyfikacja instytucji wyzysku o dodatkową przesłankę “braku dostatecznego rozeznania”. Według projektodawcy, należy ją interpretować jako “brak wiedzy niezbędnej do odpowiedzialnego rozważenia celowości i skutków zawarcia proponowanej umowy”.W projekcie ustawy proponowana jest również - obok żądania zmniejszenia swojego świadczenia lub zwiększenia świadczenia drugiej strony - możliwość unieważnienia umowy przez stronę. Przyznanie nieograniczonego prawa do żądania unieważnienia umowy jest oceniane negatywnie przez Radę Legislacyjną. Dodatkowo - proponowane jest wydłużenie terminu do skorzystania z uprawnień związanych z zawarciem umowy w warunkach wyzysku.Jeżeli chodzi o dochodzenie roszczeń, ta kwestia również ma ulec zmianie. Osoby pokrzywdzone zawarciem umowy w warunkach wyzysku będą mogły dochodzić roszczeń na zasadach ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym. Ostatnią zmianą, o jakiej chciałbym wspomnieć, jest propozycja wprowadzenia domniemania prawnego, zgodnie z którym w sytuacji, w której wartość świadczenia jednej ze stron jest co najmniej dwa razy wyższa niż świadczenie drugiej strony, przewyższa je w stopniu rażącym. Domniemanie to będzie mogło być obalone przez pozwanego przez wykazanie, że dysproporcja nie jest rażąca.Wszystkie wcześniej wymienione przeze mnie zmiany są postrzegane negatywnie. Wskazuje się na ich potencjalne negatywne skutki dla legalnie działającego biznesu. Proponowane przepisy w zbyt dużym stopniu ułatwiają możliwość powołania się na wyzysk, dodatkowo w dłuższym terminie. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
Listopad był dla mnie naprawdę produktywnym okresem, mimo że pierwsza jego połowa na to w ogóle nie wskazywała (ach, te długie weekendy 🙂 ). Spodziewam się, że to szybkie tempo pracy zostanie utrzymane aż do połowy grudnia. Potem zdecydowana większość osób myśli już najpierw o Świętach Bożego Narodzenia, potem - sylwestrze oraz Nowym Roku - i wtedy będzie czas na “naładowanie akumulatorów” na kolejne miesiące pracy. Nie ukrywam, że bardzo mi się to przyda, ponieważ plany rozwoju mam naprawdę ambitne! 🙂Tradycyjnie już, zapraszam na moje podsumowanie miesiąca “w pigułce”:▪ odbyłem 5 spotkań,▪ uczestniczyłem w 6 rozprawach,▪ rozmawiałem przez telefon ponad 15 godzin,▪ wysłałem ponad 100 SMS-ów w kwestiach zawodowych (tak, tak - w ten sposób również komunikuję się z Klientami) 🙂▪ nawet nie liczę, ile przygotowałem pism, analiz i dokumentów… Może to i lepiej 🙂▪ tak, jak zawsze, publikowałem posty na grupie Kto pyta prawnika…? O prawie dla księgowychŻyczę wszystkim (sobie również 🙂 ) pomyślnego zakończenia najważniejszych spraw jeszcze w tym roku, by móc pozwolić sobie na chwile błogiego lenistwa w okresie świąteczno-noworocznym. 🙂 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku
O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością pisze się dość dużo. Nieco inaczej jest w przypadku spółek jawnych, które są obecnie mniej “popularną” formą prowadzenia działalności gospodarczej. Co w sytuacji, gdy jeden ze wspólników spółki jawnej, w wyniku konfliktu, złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy spółki? Czy będzie to skutkować rozwiązaniem spółki? Tak, aczkolwiek w przypadku sporu sąd każdorazowo ocenia powody oświadczenia. Jest to szczególnie istotne w kontekście ustalenia, kto jest odpowiedzialny za wystąpienie powodu rozwiązania spółki. Mimo że mogłoby się wydawać, iż zawsze będzie to osoba, która złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu, nie zawsze tak jest w rzeczywistości. Równie dobrze mogła to zrobić z powodu niewłaściwego zachowania drugiego wspólnika. W takiej sytuacji to osoba odpowiedzialna za rozwiązanie spółki ponosi tego konsekwencje, natomiast drugi wspólnik może przejąć majątek spółki.W sytuacji, gdy nie da się ustalić uzasadnienia dla wypowiedzenia umowy spółki, przyjmuje się, że przyczyna leży po stronie wspólnika, który umowę wypowiedział, natomiast majątek spółki przejmie drugi wspólnik. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku