Skip to content

nazywam się MATEUSZ ULDYNOWICZ
I JESTEM ADWOKATEM BEZ KRAWATA

PARTNERSTWO NA KAŻDYM ETAPIE WSPÓŁPRACY

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Obsługa prawna firm to tak złożone zagadnienie, że ciężko jest je wyczerpać w kilku punktach. Obecnie zdecydowana większość moich Klientów to przedsiębiorcy – zarówno freelancerzy – jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i małe czy średnie firmy. Niezależnie od tego, czy znajdują się na początku swojej drogi zawodowej, czy mają duże doświadczenie w biznesie, wszystkim pomagam z takim samym zaangażowaniem.

KLIENT INDYWIDUALNY

Mimo że większość moich Klientów jest przedsiębiorcami, nie ograniczam się jedynie do obsługi prawnej firm. Oprócz tego, świadczę również usługi prawne klientom indywidualnym. Każdy Klient jest dla mnie równie ważny. Tak samo mocno angażuję się w sprawy przedsiębiorców, jak i osób indywidualnych.ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

zakładanie działalności / spółki

- wsparcie w wyborze rodzaju spółki.
- zakładanie spółki z o.o., komandytowej, akcyjnej, komandytowo-akcyjnej itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

spory gospodarcze

- reprezentowanie w sporach między przedsiębiorcami (firmami),
- reprezentowanie w sporach o zapłatę (dochodzenie należności) itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

sporządzanie i opiniowanie umów

- sporządzanie umów o współpracy, sprzedaży, poufności,
- weryfikacja zgodności z prawem umów,
- analizowanie umów itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

przygotowywanie i opiniowanie dokumentów

- przygotowanie protokołów,
- przygotowanie regulaminów,
- przygotowanie uchwał,
- przygotowanie sprawozdań itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

odszkodowania

- dochodzenie odszkodowań,
- dochodzenie zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń,
- reprezentacja Klientów w procesach sądowych

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

dziedziczenie i przejęcia

- dziedziczenie udziałów w spółkach,
- sukcesja firmy rodzinnej,
- fuzje firm

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

windykacja należności

- windykacja należności na etapie przedsądowym oraz przed sądem
- reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

W trakcie swojej drogi zawodowej pomogłem setkom przedsiębiorców i osób indywidualnych

Moimi partnerami są zarówno podmioty gospodarcze, osoby indywidualne, jak i jednostki tzw. trzeciego sektora (stowarzyszenia i fundacje). Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną firm, ale świadczę także doradztwo prawne klientom indywidualnym.

Na co dzień prowadzę głównie sprawy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ale jeżeli potrzebujesz pomocy w innym zakresie – skontaktuj się ze mną, a z pewnością nie zostawię Cię w potrzebie.

Mateusz Uldynowicz

Zobacz, o czym piszę na swoim fanpage'u:

Prowadzisz działalność w lokalu, który wynajmujesz od gminy? Z powodu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa nie mogłeś prowadzić swojej działalności? Wiedz, że możesz wystąpić do urzędu o umorzenie zaległości w czynszu.

Zasady zwolnienia z długu, który powstał w związku z brakiem płatności za najem lokalu, można znaleźć w przepisach prawa cywilnego. Podstawę do umarzania należności tego typu przez samorząd stanowi art. 15zzzg ust. 1 specustawy koronawirusowej. Zwolnienie z długu może dotyczyć okresu od 14 marca 2020 r. Dlaczego? Wtedy został wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego. Organem właściwym do rozpatrzenia takiego wniosku jest wójt (burmistrz/prezydent miasta).

Jeżeli chodzi o przesłanki umorzenia długu, są to uzasadniony ważny interes dłużnika lub interes społeczny. Interes dłużnika należy rozumieć jako utratę losową majątku czy też możliwości zarobkowania. Interes publiczny w tym przypadku to natomiast sytuacja, gdy zapłata długu sprawi, że zobowiązany nie będzie w stanie zaspokajać swoich potrzeb materialnych.

Zwolnienie z długu jest umową, która może dotyczyć zarówno długu wymagalnego, niewymagalnego, a nawet przyszłego (w całości lub części). Zawarcie takiej umowy skutkuje wygaśnięciem długu (co do zasady - z chwilą zawarcia umowy).
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Dziś ważne święto - Dzień Mamy! Z tej okazji chciałbym życzyć przede wszystkim zdrowia, spokoju i niezliczonych pokładów cierpliwości! 🙂

Dzisiejszy post jest nieco związany z tym wyjątkowym dniem. Dlaczego? Napiszę dziś o nowym obowiązku właścicieli sklepów internetowych, polegającym na możliwości zwrotu towaru (czyli np. także nie do końca trafionego prezentu ;-)) przez telefon.

Zgodnie z nowym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeśli sprzedawca internetowy umieszcza na swojej witrynie numer kontaktowy, będzie musiał umożliwić odstąpienie od umowy również tym sposobem. Innymi słowy - klienci sklepów internetowych będą mogli telefonicznie poinformować o chęci skorzystania z prawa do zwrotu. Co istotne - w takim przypadku ten sam numer telefonu powinien być także wskazany w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, przekazywanym klientom.

Doskonale zdaję sobie sprawę z faktu, że ten wymóg może być problematyczny dla wielu osób prowadzących sklepy internetowe - chociażby tych, które nie mają nikogo do pomocy. Istnieje na to sposób - wystarczy po prostu nie publikować na stronie numeru kontaktowego. Nie jest to obligatoryjne, więc można z tego zrezygnować.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobligowane do wdrożenia dyrektywy do 28.05.2022 r. Do tego czasu funkcjonują jeszcze obowiązujące regulacje.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

We wtorek pisałem o zmianach w zwolnieniu z opłacania składek ZUS (bit.ly/tarcza3-zwolnieniezeskladekZUS).

Dziś natomiast opiszę aktualne regulacje dotyczące świadczenia postojowego.

Obecnie ze świadczenia postojowego mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność przed 1.04.2020 r. (także osoby korzystające z Ulgi na start oraz Małego ZUS plus). Warunkiem jego otrzymania jest wykazanie spadku przychodu o minimum 15%. O świadczenie postojowe można się ubiegać maksymalnie trzykrotnie. W przypadku drugiej i trzeciej wypłaty nie trzeba już wykazywać określonego spadku przychodu. Wystarczy oświadczenie osoby ubiegającej się o świadczenie, że jej sytuacja materialna się nie poprawiła, czyli, jak wskazuje ZUS, “powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić”. Oczywiście, decyzję co do przyznania/odmowy przyznania świadczenia wydaje ZUS.

Co ważne, wnioski o świadczenie postojowe można składać do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Mam deja vu... Znowu piszę niemal to samo… 😉
Tarcza 3.0 została podpisana przez Prezydenta.

Wprowadziła ona kilka znaczących zmian dla przedsiębiorców. Dziś chciałbym poruszyć temat zwolnienia z odprowadzania składek ZUS, które zostało rozszerzone o kolejne kategorie podmiotów.

▪Przedsiębiorcy z wysokim przychodem i niskim dochodem
W Tarczy 3.0 zwolnienie ze składek ZUS dla osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze zostało rozszerzone również o przedsiębiorców, których przychody przekraczają 300% średniego wynagrodzenia, ale dochody są niższe niż 7 000 zł. Początkowo miesiącem odniesienia miał być luty 2020 r. Na szczęście, w toku prac nad Tarczą 3.0, Senat zgłosił poprawkę (zaakceptowaną przez Sejm), która polegała na zmianie “lutego 2020 r.” na “pierwszy miesiąc, za który składa się wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS”. Tym sposobem ze zwolnienia mogą obecnie korzystać także przedsiębiorcy, którzy np. sprzedają produkty lub usługi z minimalną marżą.

▪Przedsiębiorcy korzystający z ulgi na start
Kolejną grupą podmiotów, o które rozszerzone zostało zwolnienie z odprowadzania składek ZUS, są przedsiębiorcy korzystający z ulgi na start. Dotychczas takie osoby nie były zwalniane z opłacania składki zdrowotnej, co prowadziło do nierówności. Obecnie, po wejściu w życie Tarczy 3.0, mogą zostać zwolnione z opłacania składek ZUS na takich samych zasadach, jak pozostałe osoby samozatrudnione.

Patrząc na już i tak szerokie grono przedsiębiorców, mogących skorzystać ze zwolnienia z odprowadzania składek ZUS, zastanawiam się, czy kolejna wersja tarczy poszerzy je jeszcze bardziej...
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku