Skip to content

nazywam się MATEUSZ ULDYNOWICZ
I JESTEM ADWOKATEM BEZ KRAWATA

PARTNERSTWO NA KAŻDYM ETAPIE WSPÓŁPRACY

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Obsługa prawna firm to tak złożone zagadnienie, że ciężko jest je wyczerpać w kilku punktach. Obecnie zdecydowana większość moich Klientów to przedsiębiorcy – zarówno freelancerzy – jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i małe czy średnie firmy. Niezależnie od tego, czy znajdują się na początku swojej drogi zawodowej, czy mają duże doświadczenie w biznesie, wszystkim pomagam z takim samym zaangażowaniem.

KLIENT INDYWIDUALNY

Mimo że większość moich Klientów jest przedsiębiorcami, nie ograniczam się jedynie do obsługi prawnej firm. Oprócz tego, świadczę również usługi prawne klientom indywidualnym. Każdy Klient jest dla mnie równie ważny. Tak samo mocno angażuję się w sprawy przedsiębiorców, jak i osób indywidualnych.ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

zakładanie działalności / spółki

- wsparcie w wyborze rodzaju spółki.
- zakładanie spółki z o.o., komandytowej, akcyjnej, komandytowo-akcyjnej itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

spory gospodarcze

- reprezentowanie w sporach między przedsiębiorcami (firmami),
- reprezentowanie w sporach o zapłatę (dochodzenie należności) itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

sporządzanie i opiniowanie umów

- sporządzanie umów o współpracy, sprzedaży, poufności,
- weryfikacja zgodności z prawem umów,
- analizowanie umów itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

przygotowywanie i opiniowanie dokumentów

- przygotowanie protokołów,
- przygotowanie regulaminów,
- przygotowanie uchwał,
- przygotowanie sprawozdań itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

odszkodowania

- dochodzenie odszkodowań,
- dochodzenie zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń,
- reprezentacja Klientów w procesach sądowych

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

dziedziczenie i przejęcia

- dziedziczenie udziałów w spółkach,
- sukcesja firmy rodzinnej,
- fuzje firm

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

windykacja należności

- windykacja należności na etapie przedsądowym oraz przed sądem
- reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

W trakcie swojej drogi zawodowej pomogłem setkom przedsiębiorców i osób indywidualnych

Moimi partnerami są zarówno podmioty gospodarcze, osoby indywidualne, jak i jednostki tzw. trzeciego sektora (stowarzyszenia i fundacje). Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną firm, ale świadczę także doradztwo prawne klientom indywidualnym.

Na co dzień prowadzę głównie sprawy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ale jeżeli potrzebujesz pomocy w innym zakresie – skontaktuj się ze mną, a z pewnością nie zostawię Cię w potrzebie.

Mateusz Uldynowicz

Zobacz, o czym piszę na swoim fanpage'u:

Konstruując umowy z Klientami i partnerami biznesowymi, bardzo często stoi się przed dylematem, czy umieszczać zapis dotyczący kar umownych, a jeżeli tak - w jakiej wysokości je ustalić.

Zacznijmy może od początku… Kara umowna to nic innego jak zapłata konkretnie ustalonej sumy jako forma naprawienia szkody związanej z niewykonaniem w terminie lub nienależytym wykonaniem określonego w umowie zobowiązania.

Innymi słowy - jeżeli zobowiązanie nie zostanie wykonane lub wykona się je nienależycie, wierzycielowi należy zapłacić karę umowną w wysokości ustalonej w umowie. Nie można żądać kary przekraczającej wartość z umowy, ale istnieją za to sytuacje, gdy jej obniżenie jest zasadne, np. wtedy, gdy kara umowna jest zbyt wygórowana, tj. jest tej samej lub podobnej wysokości co zobowiązanie, które zostało wykonane z opóźnieniem. Biorąc pod uwagę, że kara umowna to ryczałt, gdy szkoda będzie wyższa niż kara, nie zostanie ona podwyższona. W takiej sytuacji można natomiast dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

Co istotne: kara umowna może zabezpieczać tylko zobowiązanie niepieniężne, czyli nie może ona zabezpieczać tego, że ktoś nie zapłaci w terminie.

Czy więc warto umieszczać w umowach zapis dotyczący kary umownej? Jeżeli rzeczywiście ustali się ją odpowiednio, jak najbardziej tak, ponieważ chroni interesy usługobiorcy.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Nie tak dawno temu pisałem tu o zmianach w sądownictwie w związku z koronawirusem. Mimo że obecnie mamy do czynienia z coraz dalej idącym odmrażaniem gospodarki, sądy wciąż pracują w ograniczonym zakresie (i to mimo odwieszenia terminów procesowych). Posiedzenia jawne odbywają się w ograniczonym zakresie, natomiast te w formie wideokonferencji często nie dochodzą do skutku z powodu problemów technicznych.

Co w takim razie zrobić w sytuacji, gdy sądy są przeciążone i nawał spraw przekracza ich możliwości? Dobrym wyjściem są sądy arbitrażowe online, czyli sądy prywatne, które na mocy porozumienia stron funkcjonują na takich samych zasadach jak państwowe. Żeby skorzystać z tej możliwości, wystarczy porozumieć się z kontrahentem (zresztą wielu właścicieli firm już wcześniej gwarantuje sobie tę możliwość, dodając do umowy tzw. klauzulę arbitrażową).

Postępowania sądów arbitrażowych online odbywają się jedynie w sieci - przez stworzoną do tego celu platformę internetową. To tam doręcza się korespondencję i przesłuchuje świadków. Rozmowy z arbitrami i drugą stroną toczą się natomiast przez czat. Wyrok zostaje wydany w terminie nawet 14 dni od złożenia pozwu, więc cały proces trwa nieporównywalnie krócej niż w sądzie państwowym. Po wydaniu wyroku, strony niezwłocznie przystępują do jego wykonania.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Dużo pisałem tu ostatnio o świadczeniach dla firm, które szczególnie dotkliwie ucierpiały z powodu koronawirusa. W związku z faktem, że te posty cieszyły się szczególnym zainteresowaniem, jestem przekonany, że to, o czym dziś napiszę, także ucieszy wielu przedsiębiorców!

Chodzi o “Dotację na kapitał obrotowy” - nowy program pomocowy dla przedsiębiorstw, realizowany przez PARP. Umożliwia on uzyskanie nawet 430 000 zł BEZZWROTNEJ pomocy finansowej. Oczywiście, jak się pewnie domyślasz, w celu uzyskania świadczenia, należy spełnić 2 główne warunki:

▪należy wykazać spadek przychodów o minimum 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu ubiegłego roku,
▪firma musi zatrudniać od 50 do 250 pracowników.

Dotacja jest w 100% bezzwrotna, nie wymaga wkładu własnego i można ją wykorzystać na bieżące wydatki firmy.

Możesz zapytać - co w takim razie z mikro i małymi przedsiębiorcami? Dla nich programy zostaną uruchomione przez marszałków poszczególnych województw (uwaga - być może nie w każdym regionie!) Co istotne - z dotacji będą mogły skorzystać także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą - maksymalna kwota dotacji wyniesie wtedy 7845,11 zł. Przy większych firmach wysokość świadczenia jest uzależniona od liczby osób zatrudnionych.

Wniosek dostępny jest na stronie: www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Kolejna wersja Tarczy antykryzysowej podpisana (to już 4.0)!

Wprowadza ona 2 istotne zmiany dla przedsiębiorców:

▪Odetchnąć z ulgą powinni wszyscy ci przedsiębiorcy, którzy skorzystali z pożyczki w wysokości 5 000 zł z Urzędu Pracy! Nie trzeba już składać wniosków o jej umorzenie - UP samodzielnie zweryfikują, czy prowadzi się działalność gospodarczą. Co istotne - przepisy te mają moc wstecznie obowiązującą, czyli mają zastosowanie także dla przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek o pożyczkę przed wejściem w życie Tarczy 4.0.

▪Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa znajdujące się z powodu koronawirusa w trudnej sytuacji finansowej, mogą skorzystać z dopłaty do kredytu w wysokości:
▫ 2 punktów procentowych - małe i średnie przedsiębiorstwa,
▫ 1 punktu procentowego - duże przedsiębiorstwa.

Umowy kredytowe można zawierać do końca obecnego roku, ale warto się z tym pośpieszyć, ponieważ rząd dopłaci do kredytów na łączną kwotę ok. 30 miliardów złotych. Wynika to z tego, że na fundusz, który będzie to finansował, przeznaczył 500 milionów złotych. W tym miejscu warto również dodać, że dopłaty dotyczą jedynie tych banków, które zawarły stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku