Skip to content

nazywam się MATEUSZ ULDYNOWICZ
I JESTEM ADWOKATEM BEZ KRAWATA

PARTNERSTWO NA KAŻDYM ETAPIE WSPÓŁPRACY

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Obsługa prawna firm to tak złożone zagadnienie, że ciężko jest je wyczerpać w kilku punktach. Obecnie zdecydowana większość moich Klientów to przedsiębiorcy – zarówno freelancerzy – jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i małe czy średnie firmy. Niezależnie od tego, czy znajdują się na początku swojej drogi zawodowej, czy mają duże doświadczenie w biznesie, wszystkim pomagam z takim samym zaangażowaniem.

KLIENT INDYWIDUALNY

Mimo że większość moich Klientów jest przedsiębiorcami, nie ograniczam się jedynie do obsługi prawnej firm. Oprócz tego, świadczę również usługi prawne klientom indywidualnym. Każdy Klient jest dla mnie równie ważny. Tak samo mocno angażuję się w sprawy przedsiębiorców, jak i osób indywidualnych.ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

zakładanie działalności / spółki

- wsparcie w wyborze rodzaju spółki.
- zakładanie spółki z o.o., komandytowej, akcyjnej, komandytowo-akcyjnej itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

spory gospodarcze

- reprezentowanie w sporach między przedsiębiorcami (firmami),
- reprezentowanie w sporach o zapłatę (dochodzenie należności) itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

sporządzanie i opiniowanie umów

- sporządzanie umów o współpracy, sprzedaży, poufności,
- weryfikacja zgodności z prawem umów,
- analizowanie umów itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

przygotowywanie i opiniowanie dokumentów

- przygotowanie protokołów,
- przygotowanie regulaminów,
- przygotowanie uchwał,
- przygotowanie sprawozdań itd.

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

odszkodowania

- dochodzenie odszkodowań,
- dochodzenie zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń,
- reprezentacja Klientów w procesach sądowych

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

dziedziczenie i przejęcia

- dziedziczenie udziałów w spółkach,
- sukcesja firmy rodzinnej,
- fuzje firm

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

windykacja należności

- windykacja należności na etapie przedsądowym oraz przed sądem
- reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym

aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na podstronę OBSŁUGA PRAWNA FIRM

dowiedz się więcej

W trakcie swojej drogi zawodowej pomogłem setkom przedsiębiorców i osób indywidualnych

Moimi partnerami są zarówno podmioty gospodarcze, osoby indywidualne, jak i jednostki tzw. trzeciego sektora (stowarzyszenia i fundacje). Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną firm, ale świadczę także doradztwo prawne klientom indywidualnym.

Na co dzień prowadzę głównie sprawy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ale jeżeli potrzebujesz pomocy w innym zakresie – skontaktuj się ze mną, a z pewnością nie zostawię Cię w potrzebie.

Mateusz Uldynowicz

Zobacz, o czym piszę na swoim fanpage'u:

Czy wiesz, że już wkrótce zniknie portal CEiDG? Od lipca 2021 r. zostanie on połączony z portalem biznes.gov.pl, gdzie każdy, kto prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, będzie miał swoje konto. Od października 2021 r. natomiast zostanie uruchomiona jedna wyszukiwarka - zarówno firm indywidualnych, jak i spółek.

“Wchłonięcie” portalu CEiDG przez biznes.gov.pl ma przede wszystkim ułatwić dostęp do kompleksowych informacji i usług, bez potrzeby posiadania kont w wielu miejscach. Po zmianach przyszli przedsiębiorcy będą mogli m.in. zarejestrować firmę przez biznes.gov.pl i w tym samym miejscu załatwić również pozostałe sprawy urzędowe przez internet. Warto wspomnieć jednak, że do rejestracji i logowania na portalu biznes.gov.pl niezbędny będzie profil zaufany (obecnie nie jest to jeszcze wymagane).

Jedna wyszukiwarka - zarówno działalności jednoosobowych, jak i spółek - pojawi się w październiku 2021 r. Głównym jej celem ma być wsparcie przedsiębiorców poprzez uproszczenie weryfikacji kontrahentów.

Powyższe zmiany wynikają przede wszystkim ze zwiększonego zainteresowania e-usługami dla przedsiębiorców. Portal biznes.gov.pl już teraz udostępnia ok. 300 e-usług, a jeszcze w tym roku ich liczba zdecydowanie wzrośnie.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma zostać z nami na stałe, choć w nieco zmienionej formie. Dziś napiszę nieco więcej o jego założeniach.
______________________________________
Zacznijmy od tego, że dokładnie 15.02.2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw. To w nim ujęto tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Jakie są jego założenia?

1. Zostanie otwarte w drodze obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, o dokonaniu którego zadecyduje nadzorca układu.
2. W sytuacji odmowy dokonania obwieszczenia, dłużnik będzie miał prawo do złożenia skargi na odmowę nadzorcy układu do sądu restrukturyzacyjnego.
3. Obwieszczenie zostanie dokonane dopiero wtedy, gdy sporządzi się spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych i wstępny plan restrukturyzacyjny.
4. Postępowanie może maksymalnie trwać 4 miesiące, podczas których dłużnik powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie układu. Jeżeli tego nie zrobi, skutki obwieszczenia wygasną.
5. W uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnik otrzyma co najmniej taką samą ochronę majątku jak w postępowaniu sanacyjnym.
6. W postępowaniu nie będzie można bez zezwolenia Sędziego-Komisarza lub rady wierzycieli wypowiedzieć dłużnikowi umów najmu czy dzierżawy lokalu/nieruchomości, w którym prowadzi on przedsiębiorstwo. To samo tyczy się również innych umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia firmy dłużnika.
7. Układem będą mogli być objęci także wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo (jeżeli spełnią określone warunki).
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Jakie możliwości mają podmioty, których zadłużenie sięgnęło horrendalnych wysokości…? Jednym z najlepszych rozwiązań wydaje się ogłoszenie nowej upadłości i rozpoczęcie wszystkiego od nowa, z nowym budżetem. Szczególnie w dobie pandemii jest to dla wielu podmiotów zbawienne…

Łatwy dostęp do upadłości konsumenckiej ustawodawca zagwarantował poprzez nowelizację prawa upadłościowego. Obecna regulacja daje szansę na ogłoszenie upadłości nawet wobec dłużnika, który doprowadził do swej niewypłacalności umyślnie - jako wynik rażącego niedbalstwa.

Pamiętaj, że z chwilą ogłoszenia upadłości wstrzymane zostają wszystkie egzekucje komornicze, prowadzone wobec dłużnika. Samo postępowanie potrafi być jednak dość skomplikowane i długie, stąd też wiele podmiotów korzysta w tym przypadku z profesjonalnego wsparcia, oszczędzając sobie wielu stresów i potencjalnych błędów.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Zatrudniasz pracowników zdalnych…? Z pewnością zainteresuje Cię fakt, że już wkrótce będziesz zobowiązany do wypłaty ekwiwalentu za podwyższone koszty, które wynikają z pracy w domu. Chodzi m.in. o zwiększone koszty energii oraz internetu.

Wypłacane świadczenie ma być ustalane w porozumieniu z pracownikami i występować w postaci ryczałtu. Firmy będą mieć 6 miesięcy na dostosowanie telepracy do nowych przepisów. Warto w tym miejscu wspomnieć, że ciągle trwają negocjacje nad projektem zmian w kodeksie pracy, które mają prawnie unormować zasady świadczenia pracy poza siedzibą firmy (najważniejszym punktem jest tu zastąpienie telepracy przez pracę zdalna).

Z pewnością zastanawiasz się, kto zapłaci za to dodatkowe świadczenie…? Jak wynika z pisma Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, będzie to po stronie firm. Istnieje jednak (uzasadniona) obawa, że - w związku z brakiem sztywno ustalonej kwoty świadczenia - pracodawcy z łatwością będą forsować jedynie symboliczną wysokość ekwiwalentu. Dlatego też coraz częściej mówi się, że lepiej byłoby wprowadzić choć minimalną wysokość ryczałtu. Z drugiej jednak strony, nie można zapominać, że zatrudnieni także oszczędzają dzięki pracy zdalnej, więc sytuacja nie jest wcale tak jednostronna…
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku