Skip to content

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

I. Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów kancelarii:

Administrator danych:
- Mateusz Uldynowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Mateusz Uldynowicz, NIP: 8542313107, zwany dalej „Kancelarią”.
Cele przetwarzania:
- wykonanie umowy zawartej z Kancelarią.
Podstawy prawne przetwarzania:
- obowiązek prawny;
- umowa z Kancelarią;
- nasz uzasadniony interes.
Odbiorcy danych:
- podmioty przetwarzające dane w imieniu Kancelarii.
Prawa związane z przetwarzaniem danych:
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
- prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
- inne prawa określone w informacji szczegółowej.II. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów kancelarii:


1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mateusz Uldynowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Mateusz Uldynowicz, NIP: 8542313107, zwany dalej też „Kancelarią”. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Śląska 31 / 9, 70–434 Szczecin
- przez e-mail: sekretariat@uldynowicz.eu
- telefonicznie: 91 300 09 97


2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby wykonać umowę zawartą przez Ciebie z Kancelarią. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

- wypełnienie obowiązku prawnego w związku z wymogami określonymi w k.p.c., k.p.a., k.p.k., k.p.w., Ordynacji podatkowej, ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
- umowa zawarta przez Ciebie z Kancelarią;
- Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych przekazanych przez Ciebie na potrzeby wykonania zawartej przez Ciebie umowy z Kancelarią. Jest to nam potrzebne do prawidłowego wykonania umowy.


3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone (lub zakończyło się wykonywanie zawartej przez Ciebie umowy z Kancelarią).


4. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
- naszym usługobiorcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. podwykonawcom, dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych (rachunkowych). Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.


5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
b) prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
c) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
d) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
g) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1).

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na nasz adres emailowy (dane kontaktowe w punkcie 1).
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.